Down to content

OPNÅEDE FORDELE

  • 3D-geoceller med stor trykspredning og dermed et mere ensartet sætningsforløb
  • Reducerede totalsætninger og dermed mulig besparelse på sandfyld
  • Vertikaldræn reducerer konsolideringstiden og forkorter byggetiden

UDFORDRINGEN

I forbindelse med etablering af en ringvej rundt om Odense - opstod problemet, at vejen skulle krydse et tidligere moseområde hen over Odense kanal, hvor Odins Bro skal bygges.

Moseområdet med 8-9 meter ned til faste grund, såvel som høj vandstand det meste af året, udgjorde en særlig udfordring.

LØSNINGEN

Den bløde mosebund blev efter udlægning af en tynd sandpude forstærket med den tredimentionelle Tensar Geocell. De 1 m høje geoceller giver en forøget trykspredning, som samtidig sikrer en pladestivhed, der reducerer de totale sætninger i opbygningen. Princippet er umiddelbart det samme som ved indbygning af traditionelle vandretliggende geonet, som indbygges for at stabilisere vejfundamentet. Den væsentlige forskel er dog, at 3D-Geoceller giver en overlegen horisontal trykspredning af belastningen. 

Odense Kommune står overfor at realisere omfattende planer, der skal modernisere og fremtidssikre infrastrukturen i og omkring byen.

Et af de mest ambitiøse projekter er at nedlægge den stærkt trafikerede Thomas B. Thriges Gade, som deler byen i to, og omdanne bymidten til bilfri zone. Dette skal muliggøres ved at øge trafikkapaciteten på vejene rundt om byen, så et velfungerende ringvejsnet er afgørende.

Odense by ligger ud til Odense Fjord, der forbinder byen til havet ved Storebælt. For at fuldende ringvejsnettet omkring byen, er det nødvendigt at etablere Odins Bro over Odense Kanal.
Området omkring kanalen er blød mosebund med høj vandstand det meste af året, så det var påkrævet at bunden blev stabiliseret, før den sidste del af vejen – herunder Odins Bro, kunne bygges.

Byggros foreslog entreprenøren at etablere den veldokumenterede Geocell løsning, der først og fremmest ville sikre en mere ensartet sætning set i forhold til traditionelle løsninger.

Byggeherre: Odense Kommune
Konstruktør: Byggros A/S
Entreprenør: M. J. Eriksson A/S