Down to content

Tensar Spectra® Pavement Optimisation System

Tensar Pavement Optimisation System er en omfattende tilgang til optimering af vejbelægningens ydeevne ved brug af geogitrene Tensar TriAx®. Systemet gør brug af de mange fordele ved et mekanisk stabiliseret lag (MSL), der består af aggregat stabiliseret af  TriAx-geogitter, der skaber en stivere og mere robust vejbelægningsstruktur.

Spectra-systemet handler om meget andet and blot MSL. Indeholder al den specialistrådgivning, erfaring, designværktøjer, support og service, som Tensar leverer – en komplet løsning til vejbelægningsdesignere og -entreprenører. 


Spectra Pavement Optimisation System kan føre til lavere vejbelægningskonstruktioner ved at optimere vejbelægningskomponenter. Undersøgelser peger på, at systemet reducerer asfalttykkelsen med typisk 15-30 % og bærelagstykkelse med 25-30 %. 

Yderligere viser analyse af levecyklusomkostninger, at Spectra Pavement Optimisation System kan forlænge den langsigtede driftslevetid med op til fem gange sammenlignet med ustabiliserede vejbelægninger af tilsvarende tykkelse. Der opnås besparelser igennem reducerede intervaller for vedligeholdelse og rekonstruktion.

Veje med bedre ydeevne og lavere omkostninger til konstruktion og vedligeholdelse

Spectra Pavement Optimisation System kan installeres på projekter, der spænder fra lavt til højt volumen, landeveje med lettere trafik og parkeringshuse til tættrafikerede motorveje og industrielle fortove med omfattende anvendelse.

Spectra Pavement Optimisation System forbedrer økonomien og ydeevnen bag motorvejsprojekter igennem:

  • Reduktion af overdrevne krav til anlæg, arbejdskraft og materielle ressourcer såvel som lange kontraktmæssige programmer, der kan være en udfordring
  • Forenkling og hurtig sporing af konstruktion med henblik på at undgå overudgravning og reducere undergravning, bortskaffelse og opfyldning
  • Reduktion af vejbelægningskomponenttykkelser, herunder både de ubundne samlede lag og de bundne asfaltlag
  • Forøgelse af pålidelighed, holdbarhed og servicerbarhed
  • Reduktion af vedligeholdelseskrav igennem  forlænget driftslevetid
  • Højere restværdi efter udtjent levetid
  • Reduktion af omkostninger for konstruktion og samlet levetid

Need help?

Product Literature