Down to content

Tensar AR-GN

Ved reparation af asfaltbelægninger er det afgørende at finde metoder til at behandle revner og sporkøring. Strukturel forstærkning af asfaltlaget med Tensar AR-GN har vist sig at være og forlænge tillige levetiden.

AR-GN er et komposit, som består af stive polypropylen ribber, der har meget høje dimensionsstabilitet, stor knudepunktsstyrke, og høje ribbeprofiler; som er termisk bundet til en geotekstil, der gør installationen nemmere, Geotekstilen fungerer som en spændingsdug og efter den er mættet med bitumen under installationen dannes en langtidsvirkende vandbarriere. Det nye asfaltlag kiles ind i nettes åbninger og armerer belægningen. Nettets høje stivhed og meget lave belastningsniveau, kombineret med asfaltens forkilling i geonettet, giver fremragende modstandsdygtighed over for brud, især udmattelsesrevner. Ved at forbedre ydelsen på det nye asfalt, kan AR-GN potentielt muliggøre en reduktion af slidlagets tykkelse på op til 30 % samlignet med uarmerede belægninger.

Placeres AR-GN nærmere asfaltlaget, vil den derudover også bidraget til at modvirke revnedannelser, hvilket er et typisk problem ved belægninger med lav stivhed, høj vejrtemperatur og langsom tung trafikbelastning. For at fungere effektivt, skal der være mindst 70 mm komprimeret asfaltbelægning over Tensar AR-GN. Derfor placeres Tensar AR-GN typisk under bindelaget eller under bærelaget. Du kan se hvordan det fungerer her.

Asfaltarmering af asfaltbelægninger

Ved at forbedre ydelsen på det nye asfalt, kan AR-GN potentielt muliggøre en reduktion af slidlagets tykkelse på op til 30 % samlignet med uarmerede belægninger.

Tensar AR-GN

  • Asfaltbelægningenslevetid forlænges
  • Modstandsdygtig overfor udmattelsesrevner
  • Ideel til vejbelægninger med svagt fundament og udsat vedvarende frost og tøvejr om foråret
  • Modstandsdygtig overfor udmattelsesrevner
  • Er omkostningsbesparende over tid sammenlignet med traditionelle metoder
  • Potentielt reducering af slidlagstykkelsen med op til 35%
  • Reducer revnedannelser i asfalten

Need help?