Down to content

Marine og vandveje

Flod-, sø- og havkonstruktioner ved vandbredden kan betyde specifikke problemer. Men med brug af Tensar geonet, erosionsprodukter og TensarTech mursystemer, kan konstruktører angive pålidelige, fleksible og miljømæssige oversvømningsværn – som sammenlignet med traditionelle metoder kan reducer omkostninger og tidsbehov med op til 50 %.

Det relative let og hurtig indstillelige TensarTech mursystem består af en geonet armeret fyldmateriale med en modulære betonmoduler som facade.

  • Konstruktionsomkostninger og tid kan mindsket med op til 50 %
  • De kan bygges uden afstivning og ofte uden kranløft
  • Udgravningsmateriale kan anvendes som fyldmateriale, hvilket mindsker omkostningerne og miljøpåvirkningen yderligere
  • Et udvalg af attrative fronter er til rådighed, og frontmoduler kan enten prefrabikeres eller støbes på stedet
  • Det meget holdbare system har en levetid på 120 år

Konstrueret til krævende kystsikringsforholde

TensarTech Marine mursystem består af gedigne betonblokke, hvilket kan støbes på stedet med et geonet armering på bagsiden. Når installationen foregår tilføjes geonettet til et yderligere geonet. Dette system er konstrueret til kystsikring der er underlagt bølgeslag.

Indre vandveje

Armeringsmure til vandveje der ikke er udsat for bølgeslag kan bygges med TensarTech mursystem, som er modulære blokke der kan installeres uden afstivning og kranløft. Modulblokkene er fastgjort med geonetarmering i det bagvedliggende fylde ved hjælp af høj effektive polymerafslutninger.

Nem, økonomisk og miljømæssige forsvarlig kajkonstruktioner og flodvægge

Using Tensar’s geogrids, erosion products and TensarTech wall systems, engineers can specify reliable, flexible and environmentally sound flood defences – that when compared to traditional methods  can cut costs and time by as much as half.

Erosionsbeskyttelse

På indre vandveje, såsom floder, søer, reservoirer og drængrøfter, yder naturens vegetation oftest tilstrækkelig beskyttelse mod jorderosion. Men i områder med stor risiko for overløb og kraftigt strøm kan Tensar mat være et effektiv, økonomisk og langtidsholdbar stabiliserende og erosionsbeskyttendelag. Måtten er ikke biologisknedbrydelig, derfor er den en permanent erosionslag, der hjælper den naturlige vegetation med at etableres og er siden en styrkelse for rodnettet.

North American Green, a Tensar Company, offers comprehensive erosion control and turf reinforcement solutions. The breadth and depth of North American Green’s product offerings, technical expertise, advanced support technologies, customer service, and expanding geographic reach clearly differentiate them in a market with many alternatives.

Need help?