Down to content

Kystsikring

På grund af de destruktive kræfter fra bølger, tidevand og strøm – ofte kombineret med et behov for løsninger der er tilpasset det naturligmiljø, så er der få steder der er flere konstruktions udfordringer end som ved kystsikring. Men Tensar tilbyder teknisk pålidelige, fleksible og miljøvenlige alternativer til armeret betonkonstruktioner, som anlægges ved kystlinjer og flodbredde. TensarTech mursystemer består af geonetarmeret jordstrukturer med et stort udvalg af facader som tilpasses projektet placering.

TensarTech Marine systemer består af gedigne store betonblokke, der er i stand til at modstå direkte bølgeslag. Facadeblokkene kan efter behov støbes på stedet og fastgøres med geonetarmering på bagsiden. Under installationsforløbet tilsluttes geonettet ved hjælp af høj effektive polymerafslutninger.
Flodvægge er typisk bygget med TensarTech murblok system. Systemet omfatter præfabrikerede modulære betonelementer med forskellige front udseende, der kan installeres uden brug af kraner og afstivninger. Geonet er sikkert fastgjort til mursystemet med en effektiv polymer forbinder.

For at forbedre erosionsbeskyttelsen i områder med stor risiko for bølgeslag eller periodisk stærk strøm anbefales Tensar VMax, der er en ikke biologisknedbrydelig og økonomisk måtte til permanent stærk erosionsbeskyttelse. Måtten hjælper den naturlige vegetation i at forbygge jorderosion.

Uansat dit projekt, så kan vi hjælpe

I mange år har Tensar teknologi vist sig at være ideelt til mange kyst- og vandområder, herunder havmure, dæmninger, flodbredde, kanalreparationer, skibsdokke, og flod vægge. Der er et udvalg af casestudier og brochure tilgængelig. Vi tilbyder fuld teknisk support, herunder ekspertrådgivning, specifikationer, tegninger, certificeret konstruktion og prisoverslag. Ligeledes afholdes der jævnlig gratis workshop i hele verden.

Coastal and river defences against erosion? Tensar has the solution

The TensarTech Marine wall system incorporates substantial concrete facing units capable of withstanding direct attack by waves.

Sammenlignet med traditionelle armerede betonkonstruktioner, tilbyder TensarTech mursystem dig en række fordele:

  • Ingen afstivning: det unikke bloksystem kan opbygges simpel uden behov for afstivning og i mange tilfælde uden brug af løftekraner
  • Ingen behov for betonhærdning stedet: de tørre præfabrikerede modulblokke kræver ikke betonhærdning på stedet og er velegnet til at installerer mellem tidevandsintervallerne. Dette reducerer også risikoen for betonforurening af vandet


  • Simpel installation: ofte er specielle kundskaber ikke nødvendige
  • Mindske miljøbelastningen: ved at genbruge udgravningsmateriale kan byggeriets CO2 udledningen reduceres
  • Reducer anlægsomkostninger: med nem og hurtig konstruktion og brug af genfyld kan anlægsomkostningerne halveres
  • Lille eller ingen vedligeholdelse: systemet har en levetid på 120 år med minimalt vedligeholdelsesbehov

Hvor jorderosion er et problem, kan Tensar RollMax være det idelle valg:

  • Naturlig erosionsbeskyttelse: stabilisere overfladen, medens vegetationen etableres, derefter forstærkes rodnettet på lang sigt
  • Yderligere erosionsbeskyttelsesprodukter: brochure Tensar Erosionsbeskyttelse

Need help?