Down to content

Grundstabilisering

I næsten ethvert form for byggeri arbejdes der med svag eller varierende jordtyper, som normalt repræsenterer store udfordringer. Med Tensar teknologi og knowhow indenfor grundstabilisering, har ikke blot forbedret ydeevnen, men også vist sig at reducere miljøbelastning og omkostninger. Vores innovative TriAx geonet, med tæt på en ensartet trækstivhed for optimal ydeevne i 360°, er designet til at yde en effektiv fastlåsning af jorden, hvilket resulterer i et stift mekanisk stabiliseret lag (msl). Dette er i stand til at kontrollere differentiale sætninger, reducerer udgravninger, inddækker svage deponier og øge bæreevnen.


De måder hvorpå du kan drage fordel

Ved at stabilisere bærelaget med TriAx geonet kan Tensar teknologi virkeligt give fordele til  dit projekt:

  • Reducerer lagtykkelsen: bærelaget kan reduceres med op til 50% uden tab af bæreevne, så der spares på materialer og udgravning.
  • Endelig kan Tensar TriAx geonet også reducere byggeriets CO2-udslip: med op til 50%.
  • Længere levetid: et mekanisk stabiliseret lag (msl) inkorporeret med TriAx geonet kan forlænge levetiden af en ikke asfalteret vej med en faktor tre eller flere. Dette reducerer langsigtede vedligeholdelsesomkostninger med op til 50%.
  • Forøgelse af bæreevne: den lastfordelende kapacitet af et mekanisk stabiliseret lag med TriAx geonet, kan øge bæreevnen på arbejdsplatforme for tunge baneanlæg, kraner og pæle- og rammemaskiner.
  • Kontrollering af differenssætninger: ved meget varierende jordforholde, kan TriAx geonet udjævne sætningerne i grunden.
  • Inddækning af svage deponier: Tensar TriAx geonet fremmer en sikker inddækning af almindelige deponier og industrielle forurenende deponier.
  • Spænd over huller: til at mindske skader ved underjordisk kollaps, kan der med Tensar biaksiale geonet konstrueres et afstivet spænd henover området. Den kortsigtede løsning vil fremhæve tilstedeværelsen af et underjordisk skred, inden den mere permanente udbedring kan finde sted.

Svag eller varierende undergrund? Hvordan Tensar geonet giver svaret.

Vores innovative TriAx geonet, med tæt på en ensartet trækstivhed for optimal ydeevne i 360°, er designet til at yde en effektiv fastlåsning af jorden, hvilket resulterer i et stift mekanisk stabiliseret lag (msl). 

Uanset hvad dit projekt indebærer, kan vi hjælpe

I mere end 30 år har Tensar innovative løsninger indenfor grundstabilisering, vist sig ideel til mange konstruktioner, herunder asfalterede og uasfalterede veje, parkeringspladser, landingsbaner, veje for tung trafik, så som container terminaler, arbejdsplatforme. Et komplet udvalg af case stories og brochure er tilgængeligt.

Vi tilbyder også fuld support, herunder ekspertrådgivning, specifikationer, certificerede dimensioneringer og prisoversigt. Tillige afholdes der jævnligt gratis jordstabiliserings workshop i mange lande. For yderligere information eller hurtigt hjælp til dit projekt, så download vores "Ground Stabilisation Design Submission Form".

Take a look at our Tensar project video clips here!

Need help?