Down to content

Belagte veje og pladser

Der er mere end nogenside fokus på at sinke omkostningerne, reducer konstruktionstid og CO2 udledning. Skal man bygge nye veje og parkeringsarealer, især over svag og blød bund, så har Tensar løsningen med Tensar TriAx, der har 360° trækstivhed i alle retninger og triangel åbninger, der fastlåser fyldmaterialet og skaber et mekanisk stabiliserede lag med fremragende bæreevne overfor tung belastning. Det betyder at udgravningsdybden og omfanget af bortskaffelse reduceres betragteligt, under tiden op til 50 %.  Flere lag geonet kan endda reducere differenssætninger på varierende jordbund. 


Tensar har udviklet det kraftfulde TensarPave™ software, så det er muligt for konstruktører at nå frem til den en optimal løsning til det specifikke projekt.

Flere måde til at overholdelse af budget

Med begrænsede budgetter, er det også behov for at øge værdien af de penge der bruges til vedligeholdelse. Hvad er det simple svar? Tag skridt til at reducere mængden af fremtidig vedligeholdelse allerede under vejbygningen eller i reparationer. Det er her Tensar kan hjælpe. Ved anvende TriAx geonet til mekanisk at stabilisere ubundne lag i nye vejanlæg og asfaltarmering til overlapning, udvidelser og reparationer, har det vist at kunne forbedre den langsigtede holdbarhed, reducere asfalttræthed og revnedannelser og øge mellem vedligeholdelsesintervallerne.

Hvor Tensar kan hjælpe

Tensar teknologi tager fat på centrale områder inden for vejbygning og vedligeholdelse:

Structural improvement  using the Tensar Spectra Pavement Optimisation system Engineers and road operators can benefit from reduced construction costs as well as building in lower maintenance requirements.

Paved Roads and Paved Areas

Tensar TriAx® geogrids mechanically stabilise and confine the fill aggregate particles in place, creating a mechanically stabilised layer with outstanding performance under traffic loading. 

Fordele

Med over 30 års erfaring fra projekter over hele verden, kan de beviste fordele ved Tensar systemer omfatte:

  • Reduceret ubundet lags samlede tykkelse
  • Øget bæreevnen
  • Redceret udgravningen
  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger

  • Mindsker CO2 udledning
  • Reduceret reflektive revnedannelser
  • Øget belægnings holdbarhed
  • TensarPave software for optimal konstruktion

Need help?