Down to content

Bæredygtig byggeri og grønne konstruktioner

I byggeprojekter er det nødvendigt at finde den rette balance mellem at maksimere værdien og minimere påvirkning, navnlig med hensyn til miljøet. Lige fra jordstabilisering til mursystemer, har Tensar teknologi altid stræbet efter at finde den mest optimale løsning. Med den mest optimale løsning reduceres ikke bare de økonomiske omkostninger, men også de miljømæssige skader.

Hvordan kan alle have fordel af Tensar

Der finde en række måder hvorpå Tensar produkter og systemer kan bringe bæredygtigehed i projektet:

  • Reduktion af affald: Tensar systemer til grundstabilisering reducerer ikke blot bærelagets tykkelsen med op til 50 %, men også udgravning og bortskaffelse af jordfyld. Det er ligeledes muligt at anvende genfyld. I Tensars støttemurssystem kan bruges genindvundet fyld, såsom kulmineaffald eller flyveaske og i Tensar system til skrænter anvendes generelt overskydende materialer til fyld.
  • Reduktion af CO2 og energieffektivitet: At producere traditionelle byggematerialer so stål, beton og kalk kræver en mængde energi og dermed meget CO2 udledning. Mekanisk grundstabiliserede konstruktioner og jordarmering kræver relativ mindre energi, sammenlignet med traditionelle løsninger. En typisk TensarTech erosionsløsning kan bygges for en tredje af energiforbruget end en traditionel støttemure af beton. Fremstilling af bitumen er også meget energikrævende og udleder meget CO2. Systemer til asfalt forstærkning forlænger asfaltbelægningens levetid og bidrager dermed til den samlede bæredygtighed.
  • Bevarelse af vandressourcer: Med jordstabiliserings geonet indbygget i permeable belægninger og Tensar mat som erosionsbeskyttelse, kan Tensar produkter være en integreret del af de nyeste Urban afvandingssystemer.
  • Minimere påvirkningen af det lokale miljø: Ved ekstreme projekter, såsom vindmølleparker reducerer ”svævende” adgangsveje effekten på hydrologi, flora og fauna i sårbare tørv landskaber. Tensar produkter er kemisk inaktive og vil ikke påvirke naturlige vandløb.

Designet til effektivitet... og miljøet

Whether used in wall systems or ground stabilisation, Tensar Technology has always been concerned with finding the design solutions with optimal efficiency.

 

Uanset projektet, kan vi hjælpe med at finde en bæredygtig løsning

I mere end 30 år har Tensar innovative løsninger skabt et omfattende antal miljøvenlige resultater over hele verden. Et komplet udvalg af casestudier og brochure er tilgængelige. Vores erfarne ingeniør kan hjælpe og rådgive dig om den rigtige løsning til dit projekt  - du kan endda beregne løsningens CO2 besparelse. Det kan du ved hjælp af vores CO2 beregner.

Need help?